vlekkenStichting Hulpfonds Gorssel e.o.Deze stichting met hulpfonds heeft een bestuur dat een beperkt kapitaal beheert. Deze gelden worden van derden verkregen. Zoals in de naam reeds is aangeven wordt er naar gestreefd in een beperkte regio in bijzondere omstandigheden materiële en/of financiële hulp te bieden. De stichting is kort na de in 2008 begonnen crisis opgericht. Het is bekend dat op veel gebieden, zeker ook in de gezondheidszorg en de maatschappelijke hulpverlening, bezuinigingen en inkrimpingen van kracht werden. Ook het besteedbaar inkomen van vele burgers werd lager. Hierdoor kunnen uiteraard mensen in zwakke posities of ook door acute bijzondere omstandigheden extra in materiële problemen raken. Dit was in 2010 aanleiding met dit hulpfonds te starten.


Bestuurssamenstelling


Voorzitter - T. G. (Tjarda) de Wit
Secretaris - J. (Jan) de Zeeuw
Penningmeester - J.W.M. (Hans) Langendoen

Fiscaal ANBI-nummer


823219483

© 2013 Toelis