vlekkenDoelstellingHet fonds kan slechts op de achtergrond werken, en presenteert zichzelf dan ook als een ‘achterliggende voorziening’. Het werkt conform een vastliggende procedure. Steun kan de stichting slechts verlenen nadat er een beroep is gedaan op de geldende overheidsvoorzieningen en als alle daartoe geëigende instellingen en particulieren geen faciliteiten meer bieden. Als er wel bij de cliënt sprake blijft van financiële en/of materiële nood op grond van maatschappelijke c.q. psychosociale problematiek kan er een beroep gedaan worden op het fonds. Hierbij moet in acht genomen worden dat het fonds een verbetering van de leefsituatie en de ondersteuning voor weer meer zelfstandigheid van de cliënt in de toekomst als zeer relevant stelt.

De regio Gorssel e.o. ,waarbinnen de stichting werkt omvat de volgende plaatsen dorpen en buurtschappen: Gorssel, Almen, Eefde, Epse, Kring van Dorth, Harfsen en Joppe. De stichting pretendeerde enige tijd een groter werkgebied aan te kunnen, maar het nieuwe bestuur heeft in 2016 besloten de regio die bij de oprichting is omschreven weer aan te houden. Juist om dit gebied, omvattende Lochem-West, waar voor de oprichting van deze stichting een algemeen fonds ontbrak, te kunnen blijven bedienen.

© 2013 Toelis