vlekkenAanvragenEen aanvraagprocedure loopt altijd via een hulpverlener die bij de cliënt en zijn problematiek betrokken is. Indien daar behoefte toe bestaat, kan worden gestart met een kort vooroverleg met een bestuurder van de Stichting Hulpfonds Gorssel e.o. via e-mail.
De aanvraag voor de cliënt zoals benoemd moet door de hulpverlener van de cliënt worden ingediend . Dit is voor het fonds relevant, daar de hulpverlener de problematiek rond de cliënt het best kan beoordelen en de stichting zelf geen uitvoerende hulp of begeleiding biedt.
In de aanvraag moet expliciet kort aangegeven worden:

- De gegevens van de aanvrager. Naam, functie, instelling, adres,
- Een korte omschrijving van de problematiek van de cliënt,
- Redenen inzake het ontstaan van de financiële problemen,
- Waarom is er geen financiële hulp via de wettelijke regelingen verkregen,
- De benodigde ondersteuning, materieel of financieel,
- Verwachte verbetering bij ondersteuning.

Met deze combinatie van gegevens wil de stichting, zo nodig in verder overleg met de aanvrager, bezien of er mogelijkheden zijn voor ondersteuning.© 2013 Toelis