vlekkenAanvragenEen aanvraagprocedure loopt altijd via een hulpverlener die bij de cliënt en zijn problematiek betrokken is. De aanvraag voor de cliënt zoals benoemd moet door de hulpverlener van de cliënt worden ingediend. Dit is voor het fonds relevant, daar de hulpverlener de problematiek rond de cliënt het best kan beoordelen en de stichting zelf geen uitvoerende hulp of begeleiding biedt.

De aanvraag dient te worden gedaan met behulp van het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier voorzien van de noodzakelijke bijlagen kan gestuurd worden naar de e-mail: info@shgeo.nl.

Indien daar behoefte toe bestaat, kan worden gestart met een kort vooroverleg met een bestuurder van de Stichting Hulpfonds Gorssel e.o. via de e-mail: info@shgeo.nl.

Download het aanvraagformulier hier.© 2013 Toelis