vlekkenWerkwijze en besluitvormingInwoners uit de regio kunnen niet rechtstreeks een verzoek indienen voor hulp. Een aanvraag dient door een hulpverlener die bij de cliënt en zijn problematiek betrokken is, te worden gedaan. Dit is voor het fonds relevant, daar de hulpverlener de problematiek rond de cliënt het best kan beoordelen en het fonds zelf geen uitvoerende hulp of begeleiding biedt. Alle communicatie tussen de cliënt en het fonds verloopt via de hulpverlener.

Nadat er een aanvraag is ontvangen kan vanuit het fonds de hulpverlener worden benaderd door een daartoe gemachtigde van het fonds om de casus nader door te nemen ter verheldering voor beide partijen. Dan kan tevens worden bezien of deze aanvraag voor steun haalbaar is en of het fonds mogelijkheden ziet en/of middelen heeft. Vanaf het moment van indienen zo nodig na het hiervoor genoemde voorbereidend overleg, is een aanvraag in behandeling. Het fonds legt dan een dossier aan van de aanvraag.

Het bestuur streeft er naar zo snel mogelijk een besluit te nemen over de aanvraag. Het bestuur zal in principe na indiening van de aanvraag binnen 6 weken of eerder indien mogelijk, het besluit aan de aanvrager bekend maken.

Aangezien hulp een gunst is en geen recht, is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een besluit van het bestuur.

© 2013 Toelis