vlekkenStichting Hulpfonds Gorssel e.o.De stichting is kort na de in 2008 begonnen crisis opgericht. Het is bekend dat op veel gebieden, zeker ook in de gezondheidszorg en de maatschappelijke hulpverlening, bezuinigingen en inkrimpingen van kracht werden. Ook het besteedbaar inkomen van vele burgers werd lager. Hierdoor kunnen uiteraard mensen in zwakke posities of door acute bijzondere omstandigheden extra in materiële problemen raken. Dit was in 2010 aanleiding met dit hulpfonds te starten.

In 2016 dreigde de stichting te worden opgeheven omdat de donaties van de structurele donateurs opdroogden. Een geheel nieuw bestuur heeft op 16 juni 2016 besloten de activiteiten van de stichting te continueren met het toen aanwezige kapitaal.

Het nieuwe bestuur heeft besloten het werkgebied van de stichting te beperken tot het bieden van materiële en/of financiële hulp aan de inwoners van de voormalige gemeente Gorssel. Deze regio omvat de volgende plaatsen, dorpen en buurtschappen: Gorssel, Almen, Eefde, Epse, Kring van Dorth, Harfsen en Joppe. De oorspronkelijke stichting pretendeerde een groter werkgebied Gelderland en Overijsel aan te kunnen, maar het nieuwe bestuur heeft in 2016 besloten de regio te beperken tot het gebied, omvattende Lochem-West, waar voor de oprichting van deze stichting een algemeen fonds ontbrak, te kunnen blijven bedienen. Tevens heeft het nieuwe bestuur het doel van de oorspronkelijke stichting beperkt tot het verlenen van financiële hulp. De oorspronkelijke stichting pretendeerde bijstand op sociaal/maatschappelijk terrein te kunnen verlenen. Aangezien het nieuwe bestuur geen deskundigheid op dit gebied heeft en niet de middelen heeft om deze deskundigheid in te huren, wordt geen bijstand op sociaal/maatschappelijk terrein verleend.


Stichting Hulpfonds Gorssel e.o.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51319217.
De contactgegevens van de stichting zijn:
Adres: Houtvest 1
7213BH Gorssel
E-mailadres: info@shgeo.nl
Website: www.shgeo.nl

De stichting heeft de ANBI status. Het fiscale nummer (RSIN) is 823219483.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter - T. G. (Tjarda) de Wit
Secretaris - J. (Jan) de Zeeuw
Penningmeester - J.W.M. (Hans) Langendoen

De stichting heeft geen (on)betaalde medewerkers in dienst.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Hulpfonds Gorssel e.o. verricht alle werkzaamheden voor de Stichting op vrijwillige basis en ontvangt op geen enkele wijze een vergoeding voor deze activiteiten.

Vermogensbeheer

Het vermogen verkregen uit (periodieke) giften, legaten en/of nalatenschappen wordt risicovrij beheerd op een betaal- en spaarrekening bij de ABNAMRO-bank.

© 2013 Toelis