vlekkenBesluitvormingHet bestuur van het fonds van het fonds neemt de beslissingen op grond van haar doelstelling, en vanuit de geldende maatschappelijke begrippen verstandig en rechtvaardig.

Het bestuur gaat na of:
  • De aanvrager woonachtig is in de regio Gorssel en omstreken.
  • De gevraagde hulp nuttig en noodzakelijk is en er geen twijfels zijn over een blijvende verbetering van de situatie van de aanvrager indien de hulp wordt verstrekt.
  • De aanvrager niet over voldoende financiën beschikt. Daartoe dient een budgetplan bij de aanvraag te worden geleverd. Het kan van de zijde van het fonds gewenst zijn om verdere navraag te doen. Met name om een meer gedetailleerde onderbouwing van de financiën van de cliënt inzake inkomen, uitgaven, schulden en betalingsregelingen. Een volledige lijst met schulden en de betalingsregelingen die voor de schulden zijn getroffen, dient te worden aangeleverd. Inzage dient te worden gegeven over het betalingsgedrag van de cliënt.
  • De voorliggende mogelijkheden voor ondersteuning zijn onderzocht zoals o.a. de WMO, Bijzondere Bijstand, mogelijkheden tot kwijtschelding, schuldhulpverlening en/of schuldsanering, Financiële Thuis Administratie, de Ziektekostenverzekeraars, Budget- en Belastingconsulenten.
  • De redenen van het ontstaan van de problemen voor alle partijen duidelijk in beeld zijn gebracht. Er plannen zijn voor een verbetering van de leefsituatie van de cliënt.


Nadat het bestuur alle argumenten heeft beschouwd en gewogen neemt het bestuur een besluit. Het besluit wordt schriftelijk kenbaar gemaakt. Indien het bestuur een negatief besluit neemt, dan geeft zij daarvoor haar motivatie.

© 2013 Toelis